zakres tematyczny

 1. Inżynieria wymagań
  Pozyskiwanie, analiza i modelowanie wymagań, analiza i modelowanie procesów biznesowych, zarządzanie wymaganiami.
 2. Projektowanie architektury systemów
  Zasady doboru architektury, architektury wielowarstwowe, systemy rozproszone, systemy czasu rzeczywistego i wbudowane, systemy z bazą wiedzy, systemy intra- i internetowe, systemy mobilne.
 3. Modelowanie, projektowanie i implementacja oprogramowania
  Metody i narzędzia, UML, zapewnienie bezpieczeństwa i wydajności, wzorce projektowe, podejście komponentowe, modelowanie i analiza oprogramowania, standaryzacja.
 4. Technologie budowy i eksploatacji systemów udostępnia usług w sieciach komputerowych
  Systemy typu SOA, systemy i usługi gridowe, technologie portalowe, serwery aplikacji, rozproszone platformy komponentowe, zarządzanie konfiguracją, monitorowanie systemów.
 5. Wdrażanie i pielęgnacja oprogramowania
  Planowanie wdrożenia, wprowadzanie rozwiązania IT i zmiany biznesowej, szkolenie użytkowników, zarządzanie obsługą defektów oprogramowania, zarządzanie zmianami.
 6. Procesy programistyczne i jakość oprogramowania
  Struktura procesu, pomiary i ocena procesów, planowanie jakości i zarządzanie jakością, weryfikacja, walidacja i testowanie, inspekcje i przeglądy, standaryzacja (ISO seria 9000, CMM(I), ISO 15504 - SPICE), TQM.
 7. Kierowanie przedsięwzięciem po stronie wykonawcy
  Organizacja przedsięwzięcia, studium wykonalności, szacowanie i planowanie, zarządzanie zmianami, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie konfiguracją, współpraca z klientem, infrastruktura przedsięwzięcia, psychologiczne aspekty pracy zespołowej.
 8. Kierowanie organizacją wytwarzającą oprogramowanie
  Metodyki zarządzania, zarządzanie procesem wytwórczym, system jakości i doskonalenie procesów, prace badawczo-rozwojowe, pozyskiwanie technologii, zapewnienie kompetencji, outsourcing.
 9. Kierowanie przedsięwzięciem po stronie inwestora
  Określanie strategii IT, zarządzanie zmianą biznesową powiązaną z wdrażaniem rozwiązań IT, organizacja przetargów i negocjacji, współpraca ze zleconiobiorcą, nadzór i kontrola postępu prac, zapewnianie jakości, wdrożenia.
 10. Open source
  Projekty open source, wykorzystanie oprogramowania tego typu.
 11. Outsoursing
  Outsoursing zarządzania IT, usług IT, projektów informatycznych.
 12. Programy badawcze
  Programy europejskie, przedsięwzięcia finansowane przez MNiI, centra doskonałości.
 13. Edukacja i szkolenie w zakresie inżynierii oprogramowania
  SWBOK, programy studiów, studenckie przedsięwzięcia zespołowe, kursy dokształcające.
 

Główny sponsor :

Partner:

Sponsorzy:

Patronat medialny: