uczestnicy

Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych inżynierią oprogramowania. W szczególności zapraszamy do udziału:

 • Pracowników naukowych i dydaktycznych zajmujących się inżynierią oprogramowania,
 • Kierowników przedsięwzięć (projektów) informatycznych,
 • Projektantówoprogramowania,
 • Specjalistów od zapewniania jakości i testowania,
 • Analityków systemowych,
 • Programistów,
 • Ekspertów dziedzinowych - uczestników przedsięwzięć informatycznych,
 • Uczestników wdrożeń systemów informatycznych,
 • Kadrę kierownicza odpowiedzialną za informatyzację przedsiębiorstw,
 • Osoby nadzorujące przedsięwzięcia po stronie inwestora,
 • Osoby odpowiedzialne za szkolenia w zakresie inżynierii oprogramowania,
 • Studentów ostatnich lat studiów informatycznych.
 

Główny sponsor :

Partner:

Sponsorzy:

Patronat medialny: