rejestracja

OPŁATA KONFERENCYJNA
• 1250 zł - przy rejestracji zgłoszonej i opłaconej do 12 września
• 1500 zł - przy rejestracji po 12 września
• zniżka 100 zł przysługuje*):
  - członkom PTI z opłaconą składką za rok 2005
- członkom Komitetu Programowego VII KKIO
- osobie prezentującej pracę na VII KKIO
- studentom
Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w sesjach, materiały konferencyjne, obiady i przerwy kawowe w dniach 19-21 października, bankiety.
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów podróży oraz zakwaterowania.

INNE OPŁATY
•   150 zł - szkolenie w dniu 18 października w godzinach popołudniowych,
•  350 zł - uczestnictwo w bankietach osoby towarzyszącej.

UWAGA! Wszystkie podane ceny zawierają 22% VAT.

PŁATNOŚĆ
Płatności należy dokonywać przelewem bankowym na adres:

bank:BPH O/Kraków,
ul. Pijarska 1, 31-015 Kraków
nr rachunku:03106000760000330000157160
swift:BPH KPL PK
beneficjent:ACK Cyfronet AGH
adres:ul. Nawojki 11, 30-950 Kraków
NIP:675-000-19-23
tytułem:KKIO'2005, imię i nazwisko uczestnika

SPOSÓB REJESTRACJI
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy należy przesłać faxem na nr (012) 633 8054 lub jako PDF do kkio2005@agh.edu.pl, a następnie oryginał pocztą na adres:
KKIO 2005
Katedra Informatyki AGH
Al. Mickiewicza 30, C-2 p. 407
30-059 Kraków

• rejestracja zostanie zamknięta w dniu 11 października 2005
• potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane po otrzymaniu informacji z banku o wpłynięciu opłaty na konto konferencji
• zwrot opłaty konferencyjnej: Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pobrania 20% wysokości opłaty konferencyjnej na pokrycie kosztów administracyjnych w przypadku wycofania uczestnictwa przed 1 października 2005. Po tej dacie zwrot opłaty nie będzie możliwy.
• rezerwacji noclegu należy dokonać we własnym zakresie
• rezerwacja noclegu w hotelu Novotel Bronowice (w ramach puli pokoi zamówionych przez Organizatorów w niższej cenie) odbywa się za pomocą osobnego zgłoszenia, które należy przesłać wprost do hotelu (nr faxu: 12 429 6821)

*) zniżki nie sumują się

 

Główny sponsor :

Partner:

Sponsorzy:

Patronat medialny: