o konferencji

     Znajomość technologii wytwarzania wysokiej jakości oprogramowania i wiedza w zakresie budowy nowoczesnych systemów informatycznych jest jednym z głównych czynników wzrostu potencjału nowoczesnej gospodarki 21. wieku. Wykorzystanie tego potencjału jest możliwe w sytuacji posiadania odpowiednich zasobów ludzkich oraz upowszechnieniu nowoczesnych metod i narzędzi inżynierii oprogramowania.

     W ostatnim okresie obserwuje się szybką ewolucję metodologii inżynierii oprogramowania i powstawanie szeregu nowych technologii i narzędzi mających na celu skrócenie czasu produkcji oprogramowania, podniesienie jego jakości oraz zmniejszenie kosztów. Pozytywne przemiany w tym zakresie są możliwe dzięki stale rosnącej wiedzy na temat procesów wytwórczych oprogramowania oraz doskonaleniu się metod projektowania systemów oraz tworzenia i testowania kodu. Jednocześnie potrzeba powszechności dostępu do możliwości przetwarzania i przesyłania informacji narzuca konieczność tworzenia systemów informatycznych ogromnej skali, działających w trybie interaktywnym, przetwarzających miliony transakcji na sekundę. Stwarza to potrzebę opracowania nowych technologii budowy oprogramowania dla tych systemów.

     Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania jest organizowana corocznie, począwszy od roku 1999 i stanowi główną platformę spotkań i dyskusji środowisk badawczych, edukacyjnych i przemysłowych zainteresowanych problemami wytwarzania i eksploatacji oprogramowania.

     W roku 2005 w Krakowie odbędzie się KKIO'2005 - VII edycja Konferencji. Wiodącym hasłem KKIO'2005 jest: INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA - ewolucja i nowe technologie.

     Celem KKIO'2005 będzie dokonanie przeglądu i analizy ewolucji technologii inżynierii oprogramowania w kontekście zmieniających się platform projektowania i wytwarzania oprogramowania, a także nowych wymagań systemów informatycznych związanych z rozwojem powszechnie dostępnych serwisów informatycznych.

     Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia referatu i wzięcia udziału w KKIO'2005 w Krakowie!

Krzysztof Zieliński
Przewodniczący Komitetu Programowego
KKIO'2005

 

Główny sponsor :

Partner:

Sponsorzy:

Patronat medialny: