referaty

Szanowni Państwo,

Z powodu bardzo licznych próśb o przesunięcie ostatecznego terminu nadsyłania referatów i uwzględnieniu ich przez organizatorów, a także mimo olbrzymiego wysiłku recenzentów, przedłużającej się procedury recenzji, jesteśmy zmuszeni przesunąć termin ogłoszenia wyników kwalifikacji referatów.
Przepraszając za zmiany, podajemy nowe terminy harmonogramu zwiazane z referatami:
  • 01.06.2005 - powiadomienie o przyjęciu referatu,
  • 20.06.2005 - nadesłanie ostatecznej wersji referatu.

WYDAWNICTWO
Z przykrością informujemy Państwa, że nasze starania dotyczące publikacji w Springer (Lecture Notes in Computer Science) nie powiodły się. Przyczyna jest bardzo podstawowa - KKIO z założenia jest konferencją programową PTI i jako taka posiada zasięg krajowy.
Wszystko wyjaśnia ostateczna odpowiedź od redaktora LCNS Alfreda Hofmanna z dnia 13 czerwca skierowana na ręce dr Mariana Bubaka.

W tej sytuacji została uzgodniona publikacja materiałów w wydawnictwie IOS Press. Jest to także dobre wydawnictwo, wysoko punktowane i niewątpliwy postęp w stosunku do lat poprzednich.
Bardzo przepraszamy autorów za zaistniałą sytuację.

PRZYGOTOWANIE REFERATU
Do recenzji należy przygotować 2 dokumenty:
• tekst referatu w języku angielskim - do 12 stron w formacie LNCS (uwagi dla autorów: typeinst.pdf),
• streszczenie w języku polskim (75-150 słów, format txt) wraz z podaniem numerów tematów z zakresu tematów konferencji oraz zestawem słów kluczowych.

Teksty te przesłać należy do Komitetu Organizacyjnego e-mailem
na adres kkioref@agh.edu.pl.
UWAGA! Językiem konferencji jest język polski!

UWAGI
•  Językiem konferencji jest język polski,
•  Co najmniej jedna osoba spośród autorów referatu musi zarejestrować się jako uczestnik konferencji,
•  Ze względu na wysokie koszty wydawnicze za każdy dodatkowy referat przyjęty do druku w LNCS należy dopłacić 300 zł,
•  Osoba prezentująca prace otrzymuje 100 zł zniżki opłaty konferencyjnej.

RECENZJA
Każdy referat będzie recenzowany przez trzech recenzentów - członków Komitetu Programowego KKIO'2005. Dla osób prezentujących zaakceptowane prace przewidujemy zniżkę opłaty konferencyjnej.

WAŻNE TERMINY (nowe terminy)
• 10.04.2005 - nadesłanie referatu ,
• 01.06.2005 - powiadomienie o przyjęciu referatu,
• 20.06.2005 - nadesłanie ostatecznej wersji referatu.

 

Główny sponsor :

Partner:

Sponsorzy:

Patronat medialny: